Naam

J.W.C. Fuijkkink (John)

Geboortedatum

14  augustus 1974

Functie

Senior adviseur bodem en bouwstoffen / milieutechniek

Opleiding

Agrarische Hogeschool Delft, richting Milieutechnologie 1997

"Hogere Veiligheidskundige", Elsevier Reed business 2013, DLP HVK/AH Humanova 2013

 

Samenvatting

John heeft ruime ervaring als senior adviseur bodem op het gebied van saneringen en milieutechnisch bodemkundig advies. Hij is breed inzetbaar als hoger veiligheidskundige, senior adviseur bodem, projectleider, milieukundig toezichthouder en directievoerder. Zijn kennis van zowel de praktijk als de vigerende wet- en regelgeving heeft meerwaarde als het gaat om stedelijke ontwikkelingen of grootschalige gebieds(her)inrichtingsplannen in relatie tot (mogelijke) bodemverontreinigingen. Hij heeft ervaring in de disciplines bodemonderzoek, advies (o.a. voorstellen saneringsvarianten en opstellen saneringsplannen) en begeleiding (van diverse saneringsmethodieken) bij zowel klein- als grootschalige gebiedsinrichtingen, maar ook enkele voormalige gasfabriekslocaties, zowel als directievoerder of als veiligheidskundige. Daarnaast is hij werkzaam als getuigendeskundige op gebied van bodemtechnische geschillen voor het gerechtshof Rotterdam en Den Haag.

 

 

John heeft een heldere inzicht in de problematiek en kan zich goed verplaatsen in de positie van marktpartijen en signaleert problemen of kansen vroegtijdig en weet deze positief om te zetten in het  uiteindelijke gebruik van de locatie en stelt dan ook de meest kostenefficiente saneringsvariant en -methode voorstellen. Hij is creatief en innovatief en houdt altijd de doelstellingen van de opdrachtgever voor ogen.

 

Vaardigheden

 

Praktisch inzicht, doelgericht, creatief, probleemoplossend, flexibele instelling, samenwerkingsgericht, sociaal.

 

Huidige functie

 

2011-tot heden

Senior adviseur Bodemonderzoek / Bodemsanering.

 

Vorige functies

2007-2010

Teamleider binnen de afdeling bodem bij VanderHelm Bedrijven; in deze functie mede eindverantwoordelijk voor alle uitgevoerde onderzoeken van een team van projectleiders, projectmedewerkers, adviseurs, monsternemers. Opdrachten betreffen met name (asbest)bodemonderzoek, saneringstrajecten, second opinion's, getuigen- deskundigen rechtbank inzake bodemonderzoek,  partijkeuringen grond-, bouw- en afvalstoffen.

2000-2007

Projectleider bodemsanering /  bodemonderzoek , second opinion's, grond- en bouwstoffenkeuringen, bij VanderHelm Bedrijven; in deze functie inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor de uitgevoerde opdrachten. Opdrachten betreffen met name saneringstrajecten bodemonderzoek, partijkeuringen grond en bouwstoffen, ontwikkeling toets en calculatie modellen in eigenbeheer, coordineren van interne certificeringtrajecten ISO kwaliteit systeem.

1999-2000

Beleidsmedewerker Bodem van de gemeente Sassenheim, in deze functie verantwoordelijk voor de implementatie van het "Bouwstoffenbesluit" voor de gemeenten Sassenheim, Oestgeest en Warmond en de handhavingstaken geluidswal "klinkerbergerplas".

1997-2000

Projectmedewerker / assistent projectleider bodemonderzoek en saneringen bij VanderHelm Bedrijven; in deze functie uitvoerend (calculeren, rapporteren, tekenen) en adviserend werkzaam. Opdrachten betreffen met name bodemonderzoek en saneringstrajecten