VCA Toolbox / curus "Asbest Herkennen in grond"

Doel:

Door middel van het deelnemen aan de intercompany VCA Toolbox "Asbest Herkenning in grond" kan de cursist asbestverdachte materialen herkennen in grond en heeft kennis genomen hoe asbest verdachte materialen in het verleden zijn toegepast in , gebouwen, bouwerken. Middels een interactieve deelname worden inzicht verkregen hoe Asbest verdacht materiaal er uitkan zien in de bodem en in bouw- en sloopafval / menggranulaat.

Bestemd voor:

Deze cursus is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in grond/bodem en menggranulaat in aanraking kan komen. Met name wordt aandacht besteed aan Arbo wet en regelgeving, Product besluit Asbest, Asbest bodemonderzoek, NEN5707 NEN5897 en "het Rode boekje werken met asbest cement leidingen. De curus voldoet dan ook aan de eisen voor, KVPers,  hercertificering BRL7000 en MKB BRL6000.

De cursus voldoet aan de eindtermen van de SSVV Opleidingengids.

 

Specifiek voor het werken met Asbest cementleidingen of Asbest bodemonderzoek BRL2018 wordt een vervolg opleiding gegeven welke aansluit op bovenstaande toolbox/cursus.

Inhoud van de cursus:

Theorie:

Praktijk:

Certificaat:

Na het volgen van de cursus krijgt de cursist een verklaring van deelname.

Vooropleiding:

Niet noodzakelijk.

Cursusduur:

In samenspraak met u als opdrachtgever.

Voor in-company cursussen of individuele cursusen zijn veel mogelijkheden, zoals cursusavonden en/of weekenden.

 

Cursusprijs:

Vraag via het contact formulier uw VCA toolbox introductie prijs aan.